Ecologisch onderzoek


Bij de planning en uitvoer van ruimtelijke ontwikkelinsprojecten, beleidsvorming en het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen is het vaak noodzakelijk de in een gebied voorkomende plant- en diersoorten in kaart te brengen. Binnen dergelijke projecten behoort een ecologisch onderzoek of inventarisatie dan ook vaak tot de vereisten.

ECO-works voert zelfstandig ecologisch onderzoek en inventarisaties uit naar diverse soortgroepen, waaronder vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen en vissen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met collega-adviesbureaus en freelance soortendeskundigen zodat onderzoek naar vrijwel alle soortgroepen tot de mogelijkheden behoort. ECO-works is hierdoor flexibel en in staat voor elke situatie een passende maatwerkoplossing te bieden.

ECO-works maakt bij de uitvoering van haar ecologisch onderzoek gebruik van de meest geavanceerde technieken binnen het vakgebied, waaronder:
 

 

De oplevering van de onderzoeken vindt plaats d.m.v. een rapportage waarin de gebruikte onderzoeksmethodieken, de resultaten, conclusies en aanbevelingen op een heldere en toegankelijke wijze worden gepresenteerd.

 


 

ECO-works
Maasstraat 12
6019 BB Wessem

telefoon:+31 (0)6 1120 0479
email:


algemene voorwaarden | disclaimer