Welkom bij Ecologisch Adviesbureau ECO-works


 

ECO-works is een onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau gevestigd te Wessem (Limburg). ECO-works beschikt over een brede ecologische kennis met een jarenlange ervaring op het gebied van ecologisch onderzoek, inventarisatie en monitoring.

De expertise van ECO-works ligt op het gebied van ecologisch veldonderzoek en advisering op het gebied van ecologie, natuur, landschap en natuurwetgeving.
Op basis van een brede ecologische kennis en gelet op de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied en de relevante wetgeving adviseert ECO-works haar opdrachtgevers bij de uitvoering van projecten waarbij ecologische aspecten een rol spelen. Daarnaast verzorgt ECO-works ecologische veldonderzoeken naar diverse soortgroepen.

De projecten waarbij ECO-works betrokken is spelen zich vaak af in het spanningsveld tussen maatschappij en natuur, waarbij in veel gevallen sprake is van conflicterende belangen. Een zorgvuldige afweging van deze belangen staat centraal bij de aanpak van ECO-works. Hierbij wordt telkens gestreefd naar een praktische, en een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing. 
 
De werkzaamheden van ECO-works bestaan uit:
• Advisering op het gebied van ecologie en natuurwetgeving
• Verkennende flora- en faunatoetsen (quickscans)
• Natuurtoetsen
• Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet
• Ecologisch veldonderzoek
• Inventarisatie & monitoring
• Beheerplannen en soortgerichte maatregelen
• Ecologische begeleiding van (infrastructurele) bouwprojecten
• Geo- informatie (GIS)

ECO-works is een kleinschalig opgezet adviesbureau en is hierdoor flexibel en betrokken bij haar projecten en opdrachtgevers. Lage overheadkosten stellen ECO-works bovendien in staat te opereren tegen concurrerende tarieven.

Tot de opdrachtgevers van ECO-works behoren:
• Collega adviesbureaus
• Overheden
• Bedrijven
• Particulieren
 

ECO-works
Maasstraat 12
6019 BB Wessem

telefoon:+31 (0)6 1120 0479
email:


algemene voorwaarden | disclaimer